התארגנות של כלל העצמאים בארץ
מכל המקצועות, בכל המגזרים.


על היוזמה

בעקבות כתבתה של גל גבאי בתוכנית "המערכת" על מצב העצמאים בערוץ 2, החלטנו להתעורר ולהביא לשינוי.
אנו רואים את תפקידנו בהבאת הקול של הציבור לשולחנות מקבלי ההחלטות, במטרה לייצר שינוי מדיניות כלפי המגזר העצמאי בישראל, ולהשוות את זכויותיו לשכירים וחברות.

אנחנו לא מקימים גוף חדש, אלא תנועה חברתית שתסייע ותחבר בין כל הגופים הקיימים העוסקים בקידום כוחם של העצמאים בישראל.


אנחנו

0+
עצמאים בישראל
0%
מהיקף המעסיקים
0%
מהתוצר במשק
0+
חברים בקבוצה


אנחנו
500000+

עצמאים בישראל

50%

מהיקף המעסיקים

40%

מהתוצר במשק

30140+

חברים בקבוצהמעל 30,000 חברים!